OPĆI UVJETI POSLOVANJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ALCATRAZ d.o.o

Sadržaj

OPĆI PODACI O TRGOVCU……………………………………………………………………………………….

OPĆE INFORMACIJE………………………………………………………………………….

Značenje pojmova……………………………………………………………………………….

Glavna obilježja proizvoda………………………………………………………………………

Postupak sklapanja ugovora/Naručivanje………………………………………………………..

Cijena……………………………………………………………………………………………

Plaćanje………………………………………………………………………………………….

Otprema (dostava) i preuzimanje………………………………………………………………………………………

Povrat, reklamacija, zamjena…………………………………………………………………………………………….

Pravo na otkazivanje…………………………………………..

Materijalni nedostaci

Primjedbe i prigovori………………………………………………………………………………………………………

Zaštita osobnih podataka Korisnika…………………………………………………………………………………..

Završne odredbe…………………………………………………………………………………

 

OPĆI PODACI O TRGOVCU

Naziv: ALCATRAZ d.o.o. za usluge informacijskog društva

Skraćeni naziv: ALCATRAZ d.o.o.

Sjedište: Keseri 21, Ježdovec, 10250 Lučko

Društvo je upisano u sudski registra Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080996700, EUID: HRSR.080996700, OIB: 78499636576,

Poslovni račun i banka: IBAN HR4223600001102909596 Zagrebačka banka d.d.

Temeljni kapital: 2500 € uplaćen u cijelosti

Osoba ovlaštena za zastupanje: Siniša Vajić.

Kontakt telefon: +(385) 95 500 4499.

Adresa elektroničke pošte [email protected].

 

OPĆE INFORMACIJE

Opći uvjeti poslovanja su sastavljeni u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača te svim ostalim važećim propisima Republike Hrvatske i u skladu sa pravilima Europske unije o uvjetima za e-poslovanje.

Opći uvjeti poslovanja odnose se na sve poslovne odnose sa internet kupcima, a predstavljaju i predugovorne obavijesti internet trgovine https://www.alcatraz.hr/, koju vodi ALCATRAZ d.o.o. kada ugovor sklapa potrošač. 

Ukoliko ugovorne strane ne dogovore drugačije, na uvjete poslovanja primjenjuju se prvenstveno Opći uvjeti poslovanja ALCATRAZ d.o.o objavljeni na ovoj stranici, Zakon o zaštiti potrošača, osobito u dijelu u kojem navedeni zakon regulira pitanje ugovora sklopljenih na daljinu, NN 19/22, glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, te ostali važeći propisi.

Značenje pojmova

Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja pošalje narudžbu, prihvati ponudu ili izvrši kupnju.

Potrošač – fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti

Potrošački ugovor je ugovor koji sklapaju potrošač i svaka fizička ili pravna osoba koja djeluje u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja djeluje u ime ili za račun te osobe.

Online kupac je posjetitelj stranice https://www.alcatraz.hr/, koji popuni elektronsku narudžbu i naruči (kupi) barem jedan proizvod.

Korisnik je svaki posjetitelj ovih stranica.

Trgovac je trgovačko društvo ALCATRAZ d.o.o.

Trgovac posluje u sjedištu Keseri 21, Ježdovec, 10250 Lučko, putem web stranice https://www.alcatraz.hr/ (u daljnjem tekstu: Internet trgovina ili Webshop).

Proizvođač je osoba koja je izradila stvar, uvezla stvar na područje Europske unije i svaka druga osoba koja se predstavlja kao proizvođač time što na stvar stavlja svoje ime, zaštitni znak ili drugi razlikovni znak

Fizička osoba koja nastupa kao Kupac ili Online kupac mora biti punoljetna i potpuno poslovno sposobna. Ugovor u ime i za račun maloljetnika mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost.

Besplatno znači bez troškova potrebnih za uklanjanje nedostatka, a posebno bez poštanskih troškova te troškova prijevoza, rada ili materijala.

Maloprodajna cijena je konačna cijena u službenoj valuti Republike Hrvatske za pojedini proizvod odnosno određenu količinu proizvoda, uključujući poreze i druga javna davanja, a koja je personalizirana na osnovi sustava automatiziranog donošenja odluka.

Internetsko tržište je usluga kojom se upotrebom softvera, uključujući mrežne stranice, dio mrežnih stranica ili aplikacija kojima upravlja trgovac ili kojima se upravlja u njegovo ime, potrošačima omogućuje sklapanje ugovora na daljinu s drugim trgovcima ili potrošačima

Kupnjom proizvoda smatra se da je Korisnik / Kupac / Online kupac pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i dao suglasnost, prihvatio ove predugovorne obavijesti, uvjete korištenja i Opće uvjete poslovanja kao sastavni dio potrošačkog / prodajnog, kupoprodajnog ugovora, koji se u skladu sa Zakonom smatra ugovorom sklopljenim na daljinu.

Webshop omogućuje kupnju robe iz ponude – prodajnog asortimana trgovca i raspoloživih količina, putem Internet trgovine na web stranici Trgovca, https://www.alcatraz.hr/.

Sadržaj web stranice trgovca https://www.alcatraz.hr/ na hrvatskom je jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik. Na sklopljene ugovore o kupoprodaji primjenjuje se hrvatsko pravo.

Glavna obilježja proizvoda

Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na internet stranici https://www.alcatraz.hr/.

Kupovina proizvoda preko internetske trgovine nudi drugačije iskustvo kupovine ona licu mjesta te je potrebno obratiti pažnju na sljedeće pojedinosti.

Sve fotografije proizvoda su simbolične i mogu se razlikovati u strukturi, nijansi boje, dimenzijama ili drugoj značajki. Vezano za dimenziju mole se kupci da  usporedite dimenzije koje trebate s dimenzijama proizvoda naznačenim na stranicama. Trgovac nastoji točnim i detaljnim opisom proizvoda što vjernije prikazati isti.

Uzorak, model, boje i veličine određenog proizvoda prikazani su u Internet trgovini samo radi obavijesti Kupcu. Time se uzorak, model, boja ili veličina ne smatraju uvjetom za odgovornost.

ALCATRAZ d.o.o zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave.

Postupak sklapanja ugovora/Naručivanje/Obavješćivanje

Proces naručivanja na alcatraz.hr web trgovini je opisan ovdje: https://www.alcatraz.hr/kako-kupovati/ .

Ako bi temeljem ugovora sklopljenog elektroničkim putem potrošač bio u obvezi izvršiti određeno plaćanje, trgovac će ga prije nego izvrši narudžbu, na jasan i lako uočljiv način obavijestiti potrošača o glavnim obilježjima proizvoda i maloprodajnoj cijeni. Smatra se da je potrošač obaviješten o glavnim obilježjima proizvoda i maloprodajnoj cijeni ako je ono bilo objavljeno na web stranici trgovca.

Kupac je sam odgovoran za pristup svojem sustavu i sam će se pobrinuti za osiguranje korisničkih podataka i lozinki. Kupac jamči za točnost i istinitost svih dostavljenih podataka te Trgovac odgovara za štetu nastalu zbog netočnih odnosno neistinitih podataka.

Trgovac se uvijek trudi osigurati točnost, istinitost i ažurnost podataka objavljenih na internetskim stranicama. Unatoč tome može se dogoditi da se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena promijeni tako brzo da Trgovac ne uspije na vrijeme ažurirati podatke na internetskim stranicama jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu. U tom slučaju Trgovac će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda. Društvo ALCATRAZ d.o.o. pokušat će u najvećoj mogućoj mjeri osigurati ažurnost informacija na internetskim stranicama, posebno u odnosu na cijenu ponuđenih proizvoda i usluga. Ukoliko se radi o takvoj pogrešci koja bitno utječe na kupčevu odluku o narudžbi, Kupac zadržava pravo otkaza ili izmjene narudžbe, koji otkaz ili izmjena mora biti dostavljena društvu ALCATRAZ d.o.o. odmah po pregledu narudžbe i bez odgode.

Ako bi temeljem ugovora sklopljenog elektroničkim putem potrošač bio u obvezi izvršiti određeno plaćanje, trgovac će ga prije nego izvrši narudžbu, na jasan i lako uočljiv način obavijestiti potrošača o glavnim obilježjima proizvoda i maloprodajnoj cijeni

Prije nego što potrošač sklopi ugovor na internetskom tržištu ili bude obvezan odgovarajućom ponudom, obavještava se potrošač  da su najvažniji parametri kojima se određuje rangiranje ponuda proizvoda, koje su dostupne u posebnom dijelu internetskog sučelja koji je izravno i lako dostupan sa stranice na kojoj su prikazane ponude https://www.alcatraz.hr/ prikazuju u obliku rezultata upita korištenjem ključnih riječi, izraza ili drugog unosa, potrošačima se prikazuju najprodavaniji proizvodi, najpretraživaniji ili najrelevantniji proizvodi obzirom na unos odabrane riječi. Pretraživanje je moguće i po kategorijama proizvoda, po cijeni proizvoda, raspoloživosti, boji i dr., a kako je to prikazano na https://www.alcatraz.hr/

Cijena 

Sve cijene proizvoda izražene su u eurima (). Cijene proizvoda uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV).

Cijene ne uključuju troškove dostave.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno, a na njezinu promjenu mogu utjecati nabavne cijene dobavljača ALCATRAZ d.o.o., pa ALCATRAZ d.o.o zadržava pravo da u skladu sa nabavnim cijenama njegovih dobavljača povisi ili snizi redovnu cijenu robe.

U slučaju da navedeno nastane za vrijeme trajanja akcije ili sniženja proizvoda ALCATRAZ d.o.o. zadržava pravo povisiti ili sniziti cijenu takva proizvoda, odnosno odrediti redovnu cijenu proizvoda, akcijsku cijenu ili sniženu cijenu uzimajući u obzir povećanje ili sniženje nabavne cijene proizvoda pri tome posebno pazeći da ne budu povrijeđena prava potrošača i pravila o urednom poslovanju, ako takvo povećanje ili sniženje ne bude u skladu sa prisilnim propisima ALCATRAZ d.o.o. suzdržati će se od istog.

Za kupce putem internetske trgovine važeća će cijena uvijek biti ona koja je objavljena na internetskim stranicama u trenutku kupovine.

Maloprodajna cijena je cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u kunama s pripadajućim PDV-om.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se ALCATRAZ d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Tvrtka ALCATRAZ d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka ALCATRAZ d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Društvo ALCATRAZ d.o.o. pokušat će u najvećoj mogućoj mjeri osigurati ažurnost informacija na internetskim stranicama, posebno u odnosu na cijenu ponuđenih proizvoda i usluga.

Ukoliko se radi o takvoj pogrešci koja bitno utječe na kupčevu odluku o narudžbi, Kupac zadržava pravo otkaza ili izmjene narudžbe, koji otkaz ili izmjena mora biti dostavljena društvu ALCATRAZ d.o.o.odmah po pregledu narudžbe i bez odgode.

Plaćanje

Plaćanje proizvoda je moguće izvršiti : 

 • Pouzećem: samo za one proizvode za koje je naznačena mogućnost takva plaćanja, a plaćanje se vrši prilikom preuzimanja pošiljke. Online kupac upisuje potrebne podatke na kuponu za narudžbu, naručuje proizvod i iznos računa plaća u gotovini djelatniku dostavne službe s kojom ALCATRAZ d.o.o ima sklopljen ugovor. Kupac ne može platiti naručene artikle dostavljaču kreditnom ili debitnom karticom, već isključivo gotovinom. Dostava robe vrši se dostavnom službom GLS, HP te DHL.
 • Plaćanjem na transakcijski račun/virmansko plaćanje: Online kupac upisuje potrebne podatke na kuponu za narudžbu. Online kupac kod plaćanja na transakcijski račun na svoju e-mail adresu dobiti će predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu. Uplatu zatim može izvršiti korištenjem internet bankarstva ili univerzalnim nalogom za plaćanje putem banke, pošte, Fine i sl. Po zaprimljenoj uplati, ALCATRAZ d.o.o šalje Kupcu naručene proizvode dostavom na adresu, a ako je Kupac odabrao osobno preuzimanje na adresi društva ALCATRAZ d.o.o. isti će se pripremiti za preuzimanje na odabranom mjestu te će ALCATRAZ d.o.o poslati informaciju kada će Kupcu proizvod biti omogućeni za preuzimanje. Lokacija za osobno preuzimanje:

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što se uplata proknjiži (prema izvodima iz banke – u pravilu, slijedeći radni dan).

 • Kreditnom ili debitnom karticom: Online kupac upisuje potrebne podatke na kuponu za narudžbu. Za sigurnost plaćanja i podataka kupaca brine se Corvus Payway, usluga online autorizacije kreditnih kartica. Plaćanje je moguće obaviti jednokratno: MasterCard® i Maestro®, Visa, Discover i Diners karticama ili obročno u 2 -6 rata: MasterCard® i Visa kreditne kartice Zagrebačke banke, Maestro®, Visa Inspire i Premium Visa kartice PBZ-a, Maestro® debitne kartice sljedećih banaka: Erste&Steiermarkische bank d.d., Sberbank d.d., Kent Banka, Kreditna Banka Zagreb d.d. i Slatinska banka d.d., Diners karticom.
 • Paypalom: Online kupac upisuje potrebne podatke na kuponu za narudžbu. Za sigurnost plaćanja i podataka kupaca brine se Paypal, globalna tvrtka za plaćanja.
 • Kriptovalutama: Online kupac upisuje potrebne podatke na kuponu za narudžbu. Za sigurnost plaćanja i podataka kupaca brine se online servis PayCek. Zatražite plaćanje s jednom od kriptovaluta: Bitcoin / Ether / Bitcoin Cash / Stellar Lumen / Ripple / DAI / EOS, a nakon odabira i potvrde jedne od kriptovalute servis PayCek će vam pokazati informacije o plaćanju i PayCek QR kod za plaćanje. Kupac treba otvoriti svoj kripto novčanik na mobilnom uređaju, skenirati PayCek QR kod za plaćanje u za to ostavljenom vremenu, uputiti sredstva iz svojeg virtualnog novčanika, a nakon određenog broja verifikacija na blockchainu Kupcu će biti poslana potvrda o plaćanju.

Sva plaćanja bit će izvršena u kunama, a ako su plaćanja Kupca prema Trgovcu upućena u stranoj valuti kupac plaća trošak konverzije valuta. Kao rezultat plaćanja u stranoj valuti postoji mogućnost male razlike od originalne cijene navedene na web stranicama Trgovca.

Ako je Kupac strana pravna osoba, plaćanja su omogućena i u stranoj valuti u skladu sa domaćim propisima i propisima Europske Unije, s time da se navedeno ne odnosi na plaćanja pouzećem.

Moguće je izdavanje R1 računa za sve oblike plaćanja.

Otprema (dostava) i preuzimanje

Dostava se obavlja isključivo na području Republike Hrvatske.

Dostava se vrši putem dostavne službe – GLS, HP te DHL, a uobičajeno vrijeme isporuke je 3 do 14 radnih dana.

Dostava proizvoda naplaćuje se 6,00 .

Proizvod se smatra isporučenim kada kupac ili od kupca ovlaštena osoba parafira i/ili potpiše pisanu potvrdu o preuzimanju iste te istu dostavi Trgovcu ili preda dostavnoj službi.

Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tijekom uobičajenog rukovanja ne budu oštećeni. Trgovac ne odgovara za oštećenja koja mogu nastati tijekom dostave.

Prilikom preuzimanja Kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke, a svojim potpisom pri preuzimanju, potvrđujete da je preuzeo paket (ili pakete) u neoštećenom stanju. Pri preuzimanju slučaju vidljivih oštećenja ambalaže, odnosno proizvoda, Kupac je dužan odmah pisanim putem predati dostavljaču (djelatniku službe koja obavlja dostavu) reklamaciju.

Ukoliko roba ima vidna oštećenja, nedostatke ili se radi o robi koju Kupac nije naručio, Kupac je ovlašten ne preuzeti paket i o tome je dužan odmah obavijestiti Trgovca. Dostavna služba će ga u tom slučaju vratiti Trgovac, a on će neodgodivo i u najkraćem mogućem roku kontaktirati kupca kako bi dogovorili novu dostavu ispravne robe ili eventualni povrat novčanih sredstava za slučaj da roba koju je Kupac naručio više nije raspoloživa.

Ako Kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, Trgovac ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku. 

Povrat, reklamacija, zamjena, popravak

 1. Pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu i njegove obveze

Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu od dana njegova sklapanja, a najkasnije u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, navedeni rok započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, navedeni rok započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

Ako u svrhu sklapanja ugovora trgovac kontaktira potrošača putem telefona, trgovac je dužan je na početku komunikacije navesti svoj identitet odnosno identitet osobe u čije ime i/ili za čiji račun nastupa te komercijalnu svrhu poziva i obvezan je potrošača obavijestiti o pravo na jednostran raskid ugovora i roku raskida.

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz prethodnog stavka obavijestiti Trgovac o svojoj odluci da raskida ugovor i to davanjem nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor ili slanjem obrasca za jednostrani raskid ugovora kojeg može naći na ovom linku: https://www.alcatraz.hr/wp-content/uploads/dokumenti/Obrazac-za-jednostrani-raskid-ugovora.pdf i to putem e-maila: [email protected] ili upućivanjem preporučene pošiljke na adresu Trgovca.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora trgovac će dostaviti potrošaču bez odgađanja, na fizičku adresu ili adresu e-pošte. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora.

Osim kada je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, trgovac mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu, ako bi o tome trgovac bio obaviješten prije primitka robe.

Potrošač je dužan izvršiti povrat robe na adresu: ALCATRAZ d.o.o., Keseri 21, Ježdovec, 10250 Lučko.

Povrata dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Trgovac neće biti izvršen. Povrat plaćenog izvršiti će se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja u stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Trgovac o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka roka navedenog roka pošalje robu ili je preda Trgovcu, odnosno osobi koju je Trgovac ovlastio da primi robu.

Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama trgovca. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije prepravljati, koristiti, niti smije poduzimati osobito bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici trgovca, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe.

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom trgovac će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema stručnoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja, .

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 • u potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena. Smatra se da je potrošač dao svoj pristanak i potvrdu kada je sklopio ugovor o uslugama. Ne primjenjuju se na ugovore sklopljene tijekom nezatraženih posjeta trgovca potrošačevu domu ili tijekom izleta koje je trgovac organizirao radi promocije ili prodaje proizvoda potrošaču.
 • predmet ugovora proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora. ne primjenjuju se na ugovore sklopljene tijekom nezatraženih posjeta trgovca potrošačevu domu ili tijekom izleta koje je trgovac organizirao radi promocije ili prodaje proizvoda potrošaču.
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave. Ne primjenjuju se na ugovore sklopljene tijekom nezatraženih posjeta trgovca potrošačevu domu ili tijekom izleta koje je trgovac organizirao radi promocije ili prodaje proizvoda potrošaču.
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja usluge popravaka za koje se plaća cijena, a ugovor, čije ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača, je ispunjen u potpunosti.
 • i u drugim zakonom utvrđenim slučajevima

Preuzimanjem robe od strane Kupca ili osobe koju je Kupac odredio, na Kupca prelazi rizik njezine slučajne propasti i oštećenja.

Kupac je obvezan, za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, postupati s dužnom pažnjom prilikom pregleda, odnosno rukovanja robom.

Kupac je odgovoran za umanjenu vrijednost robe kad je ona posljedica rukovanja robom koje prelazi okvir potreban da bi se utvrdila narav, karakteristike i funkcioniranje robe.

Umanjena vrijednost robe može se posebice sastojati od troškova čišćenja i popravka, ako se više ne može prodavati kao nova, opravdanog gubitka prihoda za trgovca prilikom raspolaganja vraćenom robom kao korištenom robom.

O opsegu odgovornosti Kupca za umanjenu vrijednost robe odlučivat će se u svakom pojedinom slučaju, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti.

Radi izbjegavanja umanjenja cijene zbog povrata robe u slučaju korištenja jednostranog raskida od strane Kupca, trgovac preporuča Kupcu da pažljivo prouči specifikacije proizvoda. Također, u slučaju sumnje u određene karakteristike proizvoda i/ili nesigurnosti vezane uz način rukovanja ili pregleda proizvoda, Kupcu se preporuča da kontaktira Trgovca radi otklanjanja navedenih sumnji odnosno nesigurnosti.

 1. Ukoliko Kupac ipak nije zadovoljan isporučenim proizvodom, može ga vratiti u roku 14 dana od dana primitka, a Trgovac će Kupcu ponuditi zamjenski proizvod, a ukoliko Kupcu isti ne odgovara, vratiti novac. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen.

Kupac može reklamirati proizvod osobno ili ga poslati na adresu tvrtke: ALCATRAZ d.o.o., Keseri 21, Ježdovec, 10250 Lučko.

Trgovac stoji na raspolaganju Kupcu radi obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda radnim danom na telefonskom broju +(385) 95 500 4499 ili putem elektroničke adrese: [email protected] .

Za usluge popravaka i održavanja proizvoda, ako je vrijednost usluge veća od 65,00 €, trgovac će potrošaču ispostaviti ponudu na papiru ili nekom drugom trajnom mediju s opisom radova te potrebnog materijala i dijelova za popravak.

Pravo na otkazivanje narudžbe

Trgovac i Kupac mogu iskoristiti pravo na raskid ugovora (otkaz narudžbe) prije slanja robe na isporuku, uz povrat prethodno uplaćenih novčanih sredstava. Ukoliko Trgovac iz bilo kojeg razloga ne može isporučiti plaćenu robu, Kupcu će ponuditi zamjenski proizvod, a ukoliko ga kupac ne želi, uplaćena sredstva će u cijelosti biti vraćena Kupcu. Ukoliko Kupac odluči raskinuti ugovor (otkazati narudžbu) prije nego je roba poslana na isporuku, povrat novčanih sredstava će biti izvršen u roku od 10 radnih dana.

Za sve što nije izričito iskazano u ovim Općim uvjetima, vrijede odredbe Zakona o Zaštiti potrošača.

Materijalni nedostaci

 1. Odgovornost za materijalne nedostatke za ugovore sklopljene prije 1. siječnja 2022. godine:

Prema Direktivi 1999 / 44 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, te odredbama Zakona o obveznim odnosima Trgovac je odgovoran za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku kupovine.

Isključena je odgovornost Trgovca za materijalne nedostatke stvari, osim odgovornosti za nedostatke stvari kod potrošačkog ugovora. Svi Kupci, osim Potrošača, svoje zahtjev na osnov odgovornosti mogu usmjeriti prema proizvođačima i dobavljačima Trgovca. Ova odredba o isključenju odgovornosti ne primjenjuje se ako je Trgovac znao za nedostatak, pa se u tom slučaju, kao i u slučaju potrošačkih ugovora imaju primjenjivati sljedeće odredbe.

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Trgovac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako trgovac ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka

Nedostatak postoji:

1) ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,

2) ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata trgovcu ili mu je morala biti poznata,

3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,

4) kad je trgovac predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,

5) ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave trgovca, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),

6) ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,

7) ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Kupac je obvezan obavijestiti trgovca o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti trgovca u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Trgovac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio trgovca o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti trgovcu, osim ako je trgovčevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio trgovca o nedostatku može po svom izboru:

1) zahtijevati od trgovca da nedostatak ukloni,

2) zahtijevati od trgovca da mu preda drugu stvar bez nedostatka,

3) zahtijevati sniženje cijene,

4) izjaviti da raskida ugovor.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao trgovcu naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je trgovac nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da trgovac neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja trgovca ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako trgovac u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi trgovcu da ugovor održava na snazi.

Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio.

Za sve što nije izričito navedeno u ovim uvjetima, a vezano je za materijalne nedostatke primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima.

 1. Odgovornost za materijalne nedostatke za ugovore sklopljene nakon 1. siječnja 2022. godine prema Direktivi 1999 / 44 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, te odredbama Zakona o obveznim odnosima

Isključena je odgovornost Trgovca za materijalne nedostatke stvari, osim odgovornosti za nedostatke stvari kod potrošačkog ugovora prije nego što potrošač obavijesti trgovca o materijalnom nedostatku stvari. Svi Kupci, osim Potrošača, svoje zahtjev na osnov odgovornosti mogu usmjeriti prema proizvođačima i dobavljačima Trgovca. Ova odredba o isključenju odgovornosti za nedostatke stvari ne primjenjuje se ako je nedostatak bio poznat trgovcu pa se u tom slučaju, kao i u slučaju potrošačkih ugovora imaju primjenjivati sljedeće odredbe.

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Trgovac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godinu dana od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako trgovac ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Nedostatak postoji:

1) ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,

2) ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao trgovca najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je trgovac dao pristanak,

3) ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili

4) ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.

Nedostatak postoji i:

1) ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje. Kod potrošačkih ugovora nedostaci ne postoje ako je, u trenutku sklapanja ugovora, potrošač bio posebno obaviješten da određeno obilježje stvari odstupa od kriterija koji se koriste za određivanje nedostataka i na isto je pristao.

2) ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je trgovac stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora. Kod potrošačkih ugovora nedostaci ne postoje ako je, u trenutku sklapanja ugovora, potrošač bio posebno obaviješten da određeno obilježje stvari odstupa od kriterija koji se koriste za određivanje nedostataka i na isto je pristao.

3) ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati. Kod potrošačkih ugovora nedostaci ne postoje ako je, u trenutku sklapanja ugovora, potrošač bio posebno obaviješten da određeno obilježje stvari odstupa od kriterija koji se koriste za određivanje nedostataka i na isto je pristao

4) ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali trgovac ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju. Kod potrošačkih ugovora nedostaci ne postoje ako je, u trenutku sklapanja ugovora, potrošač bio posebno obaviješten da određeno obilježje stvari odstupa od kriterija koji se koriste za određivanje nedostataka i na isto je pristao.

5) ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je trgovac ili osoba za koju on odgovara ili

6) ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio trgovac ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio trgovac ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti trgovca o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak ( prekluzivni rok – pod prijetnjom gubitka prava ),  a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača. rgovac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

U obavijesti o nedostatku stvari kupac nije dužan potanje opisati nedostatak i pozvati trgovca da pregleda stvar, osim ako se radi o trgovačkom ugovoru.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti trgovca u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

Trgovac ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio trgovca o nedostatku ovlašten je:

1) zahtijevati od trgovca uklanjanje nedostatka,

2) zahtijevati od trgovca predaju druge stvari bez nedostatka,

3) zahtijevati razmjerno sniženje cijene,

4) izjaviti da raskida ugovor.

Kupac ima pravo uskratiti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene sve dok trgovac ne ispuni svoje obveze po osnovi odgovornosti za materijalne nedostatke.

Ako je nedostatak neznatan, kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.

Popravak ili zamjena stvari s nedostatkom provode se besplatno, u razumnom roku od trenutka kada je kupac obavijestio trgovca o nedostatku te bez znatnih neugodnosti za kupca uzimajući u obzir prirodu stvari i svrhu za koju je kupcu ta stvar bila potrebna.

Ako kupac ne dobije zahtijevano ispunjenje ugovora u razumnom roku, zadržava pravo raskinuti ugovor ili sniziti cijenu.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao trgovcu naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je trgovac nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da trgovac neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja trgovca ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako trgovac u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi trgovcu da ugovor održava na snazi.

Ako trgovac u naknadnom razumnom roku ne ispuni potrošački ugovor, potrošač je ovlašten izjaviti da se ugovor raskida.

Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio.

Ipak kupac može raskinuti ugovor zbog nekog nedostatka stvari ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena zbog nedostatka koji opravdava raskid ugovora, ili zbog nekog događaja koji ne potječe od njega niti od neke osobe za koju on odgovara.

Prava kupca koji je pravodobno obavijestio trgovca o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti trgovcu, osim ako je prijevarom trgovca kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Za sve što nije izričito navedeno u ovim uvjetima, a vezano je za materijalne nedostatke primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Primjedbe i prigovori

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Trgovac omogućuje Kupcima / Korisnicima da mogu podnositi pisane prigovore na sljedeći način:

– putem pošte na adresu: ALCATRAZ d.o.o., Keseri 21, Ježdovec, 10250 Lučko

 – na adresu elektroničke pošte: [email protected]

Trgovac se obvezuje odgovoriti na sve primjedbe i prigovore u roku od najviše 15 radnih dana. Kako bi Trgovac potvrdio primitak pisanog prigovora, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, a zatim i na isti odgovorio, Kupac / Korisnik treba navesti točne podatke za primitak istog.

U slučaju spora između potrošača i Trgovca, može se podnijeti prijava Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Centru za mirenje Hrvatske obrtničke komore,Centaru za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za medijaciju, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore,  Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori putem propisanih obrazaca rješavanje sporova. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je sud prema pravilima zaštite potrošača.

Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana ovim Uvjetima korištenja i Zakonom o zaštiti potrošača.

Zaštita osobnih podataka Korisnika

Sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/678 Europskog vijeća i Parlamenta (General Data Protection Regulation – GDPR) i važećim zakonima Republike Hrvatske koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, trgovačko društvo ALCATRAZ d.o.o., kao Trgovac posvećeno je afirmaciji načela zakonite, poštene i transparentne obrade osobnih podataka.

Trgovac se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o Kupcima / Korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke ALCATRAZ d.o.o i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Kupac jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i ažurni istiniti te prihvatom ovih Općih uvjeta potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka u gore navedene svrhe. Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Trgovca i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskog broja koje Kupac unosi prilikom procesa registracije.

U slučaju spora pred sudom mjesno je nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu na čijem se području nalazi sjedište Trgovca.

Prikupljanje podataka 

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, osobni identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. 

O Vama prikupljamo podatke koji nam omogućuju da osiguramo neometani rad naše web stranice i kako bi smo Vam pružili najbolje moguće iskustvo na našoj web stranici. Općenito govoreći, razlikujemo (a) osobne podatke koje nam Vi ustupite i (b) osobne podatke koje prikupljamo automatski i (c) osobne podatke koje zaprimamo iz drugog izvora. 

Osobni podaci koje nam Vi ustupate?

Tako primjerice prikupljamo podatke koje nam pružite kada posjetite našu web stranicu, kada zatražite naš newsletter ili kada naručite neki naš proizvod – u svim takvim slučajevima popunjavate određena polja ili kliknete na određeni gumb i time nam moguće dajete Vaše osobne podatke. Također može se dogoditi da podatke prikupljamo i putem anketa, kada kontaktirate našu službu za korisnike, kada sudjelujete u nekoj nagradnoj igri, ili natjecanju koje organiziramo i slično.

Kada nam dostavite povratne informacije o proizvodu, ili uložite prigovor na određeni proizvod, također je moguće (ili vjerojatno) da ćemo od Vas prikupiti neke osobne podatke. Sve ove podatke prikupljamo tako što nam dajete privolu za takvo prikupljanje ili iz razloga što su nam takvi podatci potrebni da bi smo izvršili našu ugovornu obvezu (primjerice kada moramo odgovoriti na određeni prigovor vezano uz proizvod), a za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja smatramo iste Osobnim podatcima koje nam Vi ustupite.

Registracija i newsletter

Registracija kao proces dobrovoljnog ostavljanja svojih osobnih podataka te prijava na newsletter su dvije kategorije obrade osobnih podataka kojima posvećujemo posebnu pažnju. 

Prilikom registracije Korisnik unosi svoju e-mail adresu, a lozinka mu se šalje na navedenu adresu. 

Ukoliko želi primati i marketinške obavijesti na istu adresu, mora kliknuti u odgovarajuću kućicu i time dati svoj jasnu, nedvosmislenu privolu. Možete odbiti vaš pristanak za pohranu podataka, upotrebu vaše adrese e-pošte za potrebu dostave newslettera u bilo kojem trenutku – to možete učiniti putem poveznice u pojedinom Email Newsletteru ili izravnim kontaktom na [email protected]. U tom ćemo slučaju odmah izbrisati vaše podatke u vezi dostave newslettera. Ukoliko Korisnik ne želi primati naše novosti (newsletter) može se u bilo kojem trenutku odjaviti s liste primatelja.

Svaki Korisnik stranica bez obzira na registraciju, može se prijaviti da želi primati novosti i obavijesti Trgovca, na početnoj stranici Internet trgovine.

Privole 

Svaki korisnik daje Privolu na prikupljanje njegovih osobnih podataka. U obrascu na mjestu gdje se unosi osoban podatak pojavljuje se obavijest da se podatci prikupljaju u točno određenom obimu, za točno određenu svrhu i gdje se ti podatci pohranjuju. Ako će se isti podatci koristiti u više svrha, Korisnik za svaku od tih svrha mora dati jasnu privolu (kućice u koje Korisnik samostalno mora staviti kvačicu). 

Osobni podatci koje prikupljamo automatski 

Postoje i Osobni podatci koje prikupljamo automatski, a to su podatci koje bilježimo kada koristite naše web stranice ili kada koristite neke naše usluge. Kada god koristite naše web stranice ili primjerice kada čitate neki naš e-mail, određene informacije (koje nisu nužno osobni podatci) se kreiraju i automatski prikupljaju.

Ovakve podatke prikupljamo radi ostvarivanja legitimnog interesa, a za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja smatramo iste Osobnim podatcima koje prikupljamo automatski.

Kolačići (Cookies)

U cilju unaprjeđenja kvalitete i konstantnog poboljšanja korisničkog iskustva web stranica https://www.alcatraz.hr/ prilikom posjete na Vaše računalo sprema male tekstualne datoteke zvane kolačići (cookies). Putem kolačića prikupljamo informacije o korištenju stranice u cilju unaprjeđenja kvalitete i konstantnog poboljšanja korisničkog iskustva. Primjeri informacija o korištenju stranice uključuju: najposjećenije i najgledanije stranice i poveznice na našoj web stranici, broj ispunjenih obrazaca, vrijeme provedeno na stranici, najpopularnije ključne riječi koji korisnike vode do naše stranice, IP adresa, podaci uređaja s kojeg pristupaju stranici poput postavki hardwarea, sistemske aktivnosti, vrste pretraživača itd. 

Direktiva Europske Unije od 26. svibnja 2012. godine obvezuje vlasnike web stranice da prije pohranjivanja kolačića zatraže suglasnost Korisnika. Klikom na gumb “Slažem se” Korisnik daje svoju suglasnost za korištenje kolačića (cookies). Klikom na gumb “Pogledaj više o kolačićima” Korisnik može pogledati Politiku o kolačićima. Ista se prikazuje i ovdje: https://www.alcatraz.hr/politika-kolacica/

Koristimo kolačiće kako bi bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja ove stranice, u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja ove stranice i kako bi Vaše iskustvo kupovine bilo što pozitivnije. Nećemo koristiti kolačiće zajedno s Vašim osobnim podatcima bez vaše prethodne privole. Naša obrada podataka temelji se na zakonskim odredbama važećih pozitivnih propisa.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se postavljaju na Vaš uređaj radi pohranjivanja podataka, a koje može ponovno pozvati web-poslužitelj u domeni koja je postavila kolačić. Kolačiće i sličnu tehnologiju koristimo kako bi pratili i zapamtili što imate u košarici, za pohranjivanje Vaših preferencijalnih odabira i postavki, te da bismo ih mogli primijeniti za prijavu, omogućivanje internetskog oglašavanja, borbu protiv prevara, analiziranja performansi naših proizvoda i za ostale legitimne svrhe. Moguće je da upotrebljavamo i web-pratilice za isporuku kolačića i prikupljanje podataka o upotrebi i uspješnosti. Naša web-mjesta mogu uključivati web-pratilice, kolačiće ili sličnu tehnologiju davatelja servisa trećih strana. 

Ako želi, Korisnik kolačiće može blokirati i dalje pregledavati stranicu što može dovesti do toga da se neke funkcije internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza podataka niti do prikupljanja osobnih podataka, sukladno Uredbi o zaštiti podataka.

Kako biste naručili proizvode na našim stranicama trebali bi omogućiti upotrebu kolačića. Ako ne omogućite kolačiće i dalje ćete moći koristiti naše stranice, ali moguće je da će određene funkcionalnosti biti onemogućene. Većina web-preglednika u svojim postavkama omogućava korištenje kolačića, ali ove postavke možete promijeniti u postavkama Vašeg web-preglednika (na računalu, tabletu ili drugom mobilnom uređaju).

Kolačići ne mogu oštetiti Vaše računalo. Nikada ne pohranjujemo podatke koji služe osobnom identificiranju, kao primjerice podatke o Vašoj debitnoj/kreditnoj kartici, u kolačiće, ali koristimo kriptirane i anonimizirane podatke koje prikupimo iz kolačića kako bi unaprijedili našu web stranicu – primjerice kako bi otkrili i popravili pogreške koje se ponekad događaju na web stranicama.

Kolačići nisu računalni programi, oni ne mogu čitati druge informacije koje su pohranjene na Vašem računalu. Oni ne mogu biti iskorišteni da bi prenijeli računalne viruse, ili da bi pribavili korisničke podatke kao primjerice e-mail adresu itd. Moguće je da imamo dogovor s pažljivo odabranim i nadziranim dobavljačima koji, u malom broju slučajeva, mogu postaviti kolačiće tijekom vašeg posjeta na našu web stranicu, a kako bi se isti koristili za re-marketing svrhe – dakle kako bi vam pokazali proizvode i usluge temeljem vaših pretpostavljenih interesa i preferencijalnih odabira. Molimo da svakako uzmete u obzir da nismo i ne možemo biti odgovorni za sadržaj web stranica koje nisu naše, odnosno koje mi ne kontroliramo. Naši kolačići ne sadrže osobne podatke, kao primjerice Vaše ime ili prezime, ili podatke o plaćanju – oni samo sadrže ‘ključ’ koji se poveže s ovakvim podatcima, jednom kad se prijavite na korisnički račun. Ako želite ograničiti, blokirati ili izbrisati kolačiće s bilo koje web stranice koja je pod našom kontrolom, možete to učiniti u postavkama Vašeg web-preglednika. Svaki web-preglednik je drugačiji, pa predlažemo da potražite takve opcije u ‘Pomoć’ dijelu vašeg web-preglednika. Morate biti svjesni da takvom radnjom možete prouzrokovati da određene funkcionalnosti naše web stranice neće moći raditi.

Naše korištenje re-marketinga 

Prilikom posjete našim web stranicama koriste se kolačići za generiranje podataka koje Google prikuplja i obrađuje. To možete spriječiti preuzimanjem i instaliranjem dodatka preglednika koji je dostupan na sljedećem linku: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hr 

Više informacija o obradi korisničkih podataka na usluzi Google Analytics potražite u Googleovim pravilima o privatnosti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima: 

allaboutcookies.org 

youronlinechoices.eu 

aboutads.info 

Osobni podatci koje zaprimamo iz drugog izvora 

Konačno, moguće je da o Vama zaprimimo i osobne podatke iz drugog izvora. Primjerice moguće je da o Vama zaprimimo podatke putem ‘društvenih mreža’, u slučaju da ‘likeate’ našu stranicu na Facebooku ili nas počnete pratiti na nekoj drugoj ‘društvenoj mreži’. Tada je moguće je da ćemo zaprimiti osobne podatke o Vama putem tih stranica, a iste ćemo koristiti isključivo radi ostvarivanja nekog legitimnog interesa, a za potrebe ove Politike smatramo iste Osobnim podatcima koje zaprimamo iz drugog izvora. 

Pravila o privatnosti za korištenje društvenih mreža – korištenje ‘šeranja’ i ‘lajkanja’ 

Ako ‘šerate’ sadržaj s prijateljima ili ‘lajkate’ ili ‘pratite’ Pisalica putem neke društvene mreže koju koristimo, primjerice Facebook, moguće je da će vam biti poslani kolačići s jedne od tih web stranice. Mi nemamo kontrolu nad postavkama ovih kolačića, ali vam predlažemo da provjerite ‘Politike privatnosti’ ovih trećih web stranica.

Facebook:

Za više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja podataka, daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Facebooka, kao i o vašim povezanim pravima i opcijama postavki za zaštitu vaše privatnosti, pogledajte pravila o privatnosti tvrtke Facebook: https://www.facebook.com/policy.php  

Instagram: 

Dodatne informacije o opsegu i upotrebi podataka Instagrama i srodnim pravima potražite izravno na Instagramu: https://help.instagram.com/155833707900388

Obrada podataka

Podatke dobivene o Korisnicima koristimo u jednu ili više navedenih svrha:

 • Radi personalizacije korisničkog iskustva (prikupljene informacije nam pomažu da bolje odgovorimo na individualne potrebe Korisnika);
 • Radi poboljšanja naše web stranice (trajno nastojimo poboljšati ponudu naše web stranice na temelju povratnih informacija koje dobivamo od naših posjetitelja);
 • Radi uspostave primarnog kanala komunikacije;
 • Radi povremenog slanja e-poruka (koje se tiču povremenog primanja vijesti, ažuriranja, informacija o sličnim proizvodima ili uslugama, itd.)

S kime dijelimo podatke o Vama?

Onda kada je to potrebno podijeliti ćemo osobne podatke o Vama sa sljedećim kategorijama primatelja:

 • Suradnici u ALCATRAZ d.o.o  
 • Treće osobe koje imaju informacije o Vašim financijama, poput financijskih ili kreditnih institucija
 • Javno-pravna tijela, kada postupajući u dobroj vjeri imamo razloga smatrati da je to potrebno radi postupanja po zakonskoj obvezi;
 • Drugi pružatelji usluga koji u naše ime pružaju određenu uslugu (primjerice dostavne službe), ili eventualno treći pružatelji IT usluga s kojima smo sklopili odgovarajuće ugovore o obradi osobnih podataka (ili postoje drugi odgovarajući mehanizmi). 

Druge web stranice 

Naša web stranica može sadržavati linkove na druge web stranice. Ovi Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju samo na web stranicama kojima upravlja ALCATRAZ d.o.o .pa kada kliknete na link koji Vas odvede na neke druge web stranice, trebali bi ste pročitati njihova pravila i politike zaštite privatnosti. 

Zaštita podataka

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje primamo preko web stranice, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi pružili koristi ili usluge. 

Osim toga, educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

Osobni podaci koji se razmjenjuju između Vas i nas putem naše web stranice prenose se najsuvremenijim vezama. Svi korišteni IT sustavi zaštićeni su od neovlaštenog pristupa sigurnosnim sustavima, a zaposlenici se obvezuju na tajnost podataka. Međutim, ALCATRAZ d.o.o nema utjecaja na prijenos podataka putem Interneta i stoga ne može isključiti zlouporabu pristupa treće strane. 

Pohrana i rok čuvanja podataka

Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka i repozitorijima na vlastitom web serveru. Pohranjene podatke nećemo prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije. Osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja poslovnog odnosa u skladu sa relevantnim zakonskim propisima i Uredbom o zaštiti podataka.

Prava pojedinaca

Ako Korisnik želi znati posjedujemo li i obrađujemo njegove osobne podatke, ili ako želi pristupiti osobnim podacima, može nas kontaktirati na [email protected].

Također može zahtijevati informacije o: svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom; tko je još izvan naše tvrtke primio osobne podatke od nas; koji je izvor osobnih podataka (ako ih nije izravno dao nama) i kako dugo ćemo čuvati podatke. Ima pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni. Također može, uz određene iznimke, zatražiti da izbrišemo podatke ili prestanemo s njihovom obradom. Može tražiti da prestanemo koristiti osobne podatke u svrhe izravnog marketinga.

Ako je tehnički izvedivo mi ćemo, na temelju zahtjeva, Korisniku poslati osobne podatke ili ih prenijeti izravno na drugog voditelja obrade.

Ako nam podnese zahtjev za slanje osobnih podataka na [email protected], udovoljit ćemo tom zahtjevu u razumnom roku od 14 radnih dana. Ako ne možemo udovoljiti zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Korisnika o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razlog na možemo ispuniti taj zahtjev, poslat ćemo objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.

Na temelju Opće Uredbe o zaštiti podataka, na raspolaganju imate sljedeća prava: 

Pravo na prigovor 

Ovo pravo omogućuje Vam da prigovorite obradi Vaših osobnih podataka, u onim slučajevima kada obradu Vaših osobnih podataka vršimo na jednoj od sljedećih pravnih osnova: 

 • zato što je obrada osobnih podataka u našem legitimnom interesu; 
 • kako bismo izvršili ugovornu obvezu; 
 • u znanstvene, istraživačke, marketinške ili statističke svrhe. 

U ovim okolnostima najčešće će biti primjenjiv slučaj obrade Vaših osobnih podataka na temelju legitimnog interesa. Ako nismo u mogućnosti pokazati da imamo uvjerljivu i legitimnu osnovu za obradu Vaših osobnih podataka, a koja nadilazi Vaša prava i interese, prestat ćemo s obradom Vaših osobnih podatka. 

Pravo na povlačenje privole 

U slučajevima u kojima smo pribavili Vašu privolu za određene radnje, ovlašteni ste povući danu privolu u bilo kojem trenutku i mi ćemo prestati s korištenjem Vaših osobnih podataka u tu svrhu, osim ako smatramo da postoji alternativna pravna osnova kojom bismo opravdali daljnju obradu Vaših osobnih podataka u tu svrhu, u kojem slučaju ćemo Vas o tome obavijestiti. 

Pravo na pristup 

Također možete zahtijevati informacije o svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom, tko je još izvan naše tvrtke primio osobne podatke od nas, koji je izvor osobnih podataka (ako ih niste izravno dali nama) i kako dugo ćemo čuvati podatke. 

Ako je tehnički izvedivo, mi ćemo Vam na temelju zahtjeva poslati osobne podatke ili ih prenijeti izravno na drugog voditelja obrade. 

U bilo kojem trenutku ste ovlašteni zatražiti nas presliku informacija koje imamo o Vama, kao i zatražiti nas da izmijenimo, ažuriramo ili izbrišemo te podatke. Možda ćemo Vas tražiti dodatne podatke o Vašem zahtjevu. Ako Vam omogućimo uvid u podatke koje o Vama imamo, to ćemo učiniti bez naknade, osim ako obrada zahtjeva nije očito neosnovana ili pretjerana. U slučaju da zatražite dodatne preslike ovih podataka od nas, moguća je naplata razmjernog administrativnog troška. Vaš zahtjev može biti odbijen u slučajevima u kojima je to pravno i zakonski dopušteno. 

Pravo na brisanje 

U određenim okolnostima, ovlašteni ste zatražiti da “izbrišemo” Vaše osobne podatke. Primjerice, ovo pravo imate u sljedećim slučajevima: 

 • Vaši podaci nam više nisu potrebni u svrhu za koju su inicijalno prikupljeni; 
 • Povukli ste privolu koju ste nam dali za obradu Vaših osobnih podataka te nema druge pravne osnove da nastavimo s obradom Vaših osobnih podataka (u slučajevima kada je pravni temelj za obradu osobnih podataka privola); 
 • Podaci su obrađeni bez valjane pravne osnove; 
 • Potrebno je brisanje podataka kako bismo se uskladili s našim obvezama koje proizlaze na temelju zakona; 
 • Prigovorili ste obradi osobnih podataka, a mi nismo u mogućnosti dokazati postojanje legitimne pravne osnove koja nadilazi Vaša prava i interese na temelju koje bismo bili ovlašteni nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke.
 • Ovlašteni smo odbiti Vaš zahtjev za brisanje podataka samo u ograničenom broju slučajeva te ćemo Vam u takvim slučajevima detaljno obrazložiti razloge odbijanja. 

Pravo na ograničenje obrade 

U određenim okolnostima imate pravo zatražiti da ograničimo obradu Vaših osobnih podatka, primjerice u slučaju da osporite točnost osobnih podataka koje imamo o Vama ili ako prigovorite obradi Vaših osobnih podataka na temelju našeg legitimnog interesa. Ako smo podijelili Vaše osobne podatke s trećim osobama, obavijestit ćemo ih o ograničenju obrade, osim ako to nije moguće ili bi izazvalo nerazmjerne teškoće. Naravno, obavijestit ćemo Vas o bilo kakvom prestanku ograničenja u obradi Vaših osobnih podataka. 

Pravo na ispravak 

Imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni. Također možete, uz određene iznimke, zatražiti da izbrišemo podatke ili prestanemo s njihovom obradom. Možete tražiti da prestanemo koristiti osobne podatke u svrhe izravnog marketinga.

Imate pravo zatražiti ispravak bilo koje netočne ili nepotpune informacije koje imamo o Vama. U slučaju da smo podatke o Vam podijelili s trećim osobama, obavijestit ćemo ih o ispravku, osim ako to nije moguće ili bi izazvalo nerazmjerne teškoće. Ovlašteni ste i zatražiti podatke o trećim osobama kojima smo ustupili netočne ili nepotpune osobne podatke. U slučaju da smatramo da nije razumno moguće postupiti po Vašem zahtjevu, o tome ćemo Vas obavijestiti te ćemo obrazložiti razloge takve odluke. 

Pravo na prijenos 

Ako želite, ovlašteni ste zatražiti prijenos Vaših osobnih podataka drugom voditelju obrade. Ovo pravo zapravo znači da je moguće tražiti da Vaši osobni podaci budu ustupljeni, odnosno preneseni trećoj osobi. Kako bismo Vam to omogućili ustupit ćemo Vam podatke o Vama u uobičajenom, strojno čitljivom obliku tako da osobne podatke možete prenijeti trećoj osobi. Ovo pravo je primjenjivo ako je riječ: (i) o podacima koje obrađujemo automatski (bez ljudskog faktora); (ii) ako je riječ o podacima koje ste nam Vi ustupili; i (iii) ako je riječ o podacima koje prikupljamo i obrađujemo na temelju Vaše privole ili u svrhu ispunjenja ugovora.

Razdoblje čuvanja Vaših osobnih podataka 

Sukladno Vašim pravima kao ispitanika, podatke ćemo čuvati u skladu s odgovarajućim propisima, pri čemu rokovi čuvanja mogu ovisiti o ispunjavanju neke naše obveze koja se temelji na određenom propisu. U svakom slučaju, kada se utvrdi da nam podaci o Vama više nisu potrebni te da su protekli zakonski rokovi za čuvanje takvih evidencija i podataka, izbrisat ćemo osobne podatke o Vama. 

Kako nas kontaktirati 

U slučaju da želite iskoristiti neko od navedenih prava ili povući privolu koju ste dali za obradu Vaših osobnih podataka (u slučajevima u kojima je privola pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka), molimo Vas da nas kontaktirate. Molimo Vas da primite na znanje da ćemo čuvati zapis o našoj komunikaciji, kako bismo mogli pravovremeno riješiti bilo koja sporna pitanja.

Možete nas u svako doba kontaktirati na sljedeći način: 

ALCATRAZ d.o.o., Keseri 21, Ježdovec, 10250 Lučko

E-mail: [email protected]

Web: https://www.alcatraz.hr/

Obavještavanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Korisnika čiji su podatci ugroženi i nadležno nadzorno tijelo porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

Promjene naše politike privatnosti

Zadržavamo pravo izmjena ove politike privatnosti sukladno izmjenama zakonskih odredbi, poslovnih politika tvrtke ili druge okolnosti koje utječe na područje zaštite podataka. U slučaju promjena obavijestit ćemo Korisnike o tome na web stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti.

Ove Opće uvjete poslovanja redovito pregledavamo i po potrebi dopunjavamo dodatnim informacijama jer nam je stalo do Vaše privatnosti. Posljednji put smo ih izmijenili dana 09.06.2024. godine.

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku Korisnik može poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu može podnijeti

Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP) 

Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb,

Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099

E-mail: [email protected], Web: www.azop.hr

Završne odredbe

Kada proizvode na web stranici https://www.alcatraz.hr/naručujete kao pravna osoba ne smatrate se potrošačem, te se na Vas ne odnose odjeljci ovih Uvjeta korištenja pod nazivom „Materijalni nedostatak“, „Pravo na jednostrani raskid ugovora“ i „Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača“. Na Vas se u tom slučaju primjenjuju relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini.

Trgovac je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih obavijesti i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Stoga se kod svake posjete Internet trgovini potrebno upoznati s obavijestima i uvjetima korištenja jer Trgovac neće biti odgovoran za posljedice proizašle iz promjene sadržaja. Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka ALCATRAZ d.o.o. nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke ALCATRAZ d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na alcatraz.hr internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke ALCATRAZ d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE ALCATRAZ d.o.o. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica alcatraz.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke ALCATRAZ d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka ALCATRAZ d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati Korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki ALCATRAZ d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Korisnik daje pravo tvrtki ALCATRAZ d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici alcatraz.hr.

Korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice alcatraz.hr isključivo na odgovornost Korisnika tako da tvrtka ALCATRAZ d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost Korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik izričito potvrđuje da tvrtka ALCATRAZ d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Korisniku. Ni u kojem slučaju tvrtka ALCATRAZ d.o.o. neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka ALCATRAZ d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do Korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka ALCATRAZ d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka ALCATRAZ d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke ALCATRAZ d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku ALCATRAZ d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Korisnika.

Tvrtka ALCATRAZ d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Korisnikom u bilo kojem trenutku. Tvrtka ALCATRAZ d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Korisnika koje Tvrtka ALCATRAZ d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a tvrtka ALCATRAZ d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Tvrtka ALCATRAZ d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Korisnici. Tvrtka ALCATRAZ d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Tvrtka ALCATRAZ d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na alcatraz.hr internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke ALCATRAZ d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka ALCATRAZ d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Korisnik oslonio na informacije dobivene putem alcatraz.hr Internet stranice. Na Korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem alcatraz.hr Internet stranice. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

Back to Top
Iskoristite 3,00 € popusta!
Upiši se na ALCATRAZ.hr Newsletter i primi kupon kod u vrijednosti 3,00 €. Kupon kod ćeš primiti nakon potvrde upisa.

* uz minimalnu potrošnju od 80,00 €

* kupon vrijedi 30 dana

Ne propustite naše promocije!

  POŠALJI