Opći uvjeti poslovanja

INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU:

ALCATRAZ j.d.o.o. za usluge informacijskog društva
Keseri 21, Ježdovec, 10250 Lučko
Trgovački sud u Zagrebu
OIB: 78499636576   MBS: 080996700
Iznos temeljnoga kapitala društva: 10,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu
Direktor: Siniša Vajić

Banka:
Erste & Steiermarkische bank d.d.
IBAN: HR3224020061100759429
Račun: 2402006-1100759429
SWIFT/BIC: ESBCHR22

Kontakt:
Web: www.alcatraz.hr
E-mail: info@alcatraz.hr
Tel: + (385) 95 500 4499

Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.
Radno vrijeme telefonskih operatera je radnim danom od 8:00 do 20:00. Vikendom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

OPĆE ODREDBE:

Tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni alcatraz.hr, na World Wide Web mreži – Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice alcatraz.hr. Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice alcatraz.hr u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke ALCATRAZ j.d.o.o. te prihvaća da tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke ALCATRAZ j.d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na alcatraz.hr internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke ALCATRAZ j.d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE ALCATRAZ j.d.o.o. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica alcatraz.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke ALCATRAZ j.d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki ALCATRAZ j.d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo tvrtki ALCATRAZ j.d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici alcatraz.hr.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice alcatraz.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku. Ni u kojem slučaju tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke ALCATRAZ j.d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku ALCATRAZ j.d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Alcatraz.hr je registrirana domena tvrtke ALCATRAZ j.d.o.o.

Tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na alcatraz.hr internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke ALCATRAZ j.d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem alcatraz.hr Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem alcatraz.hr Internet stranice.

Sjedište tvrtke ALCATRAZ j.d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

IZJAVA O PRIVATNOSTI:

ALCATRAZ j.d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici ALCATRAZ j.d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

JEZIK:

Jezik komunikacije na alcatraz.hr je hrvatski književni jezik.

CJENIK:

Cijene su izražene u kunama (HRK), PDV NIJE OBRAČUNAT TEMELJEM ČL.90., ST.1. i ST.2. ZAKONA O PDV-u, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se ALCATRAZ j.d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

AKCIJSKA PRODAJA:

Tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

NARUDŽBA:

Proces naručivanja na alcatraz.hr web trgovini je opisan ovdje: KAKO KUPOVATI

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na alcatraz.hr web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s alcatraz.hr web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka ALCATRAZ j.d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

REKLAMACIJE:

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni proizvodom, isti možete zamijeniti ili vratiti u zamjenu za novac unutar 14 dana od primitka. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Ukoliko ustanovite, prilikom prve uporabe, da je uređaj koji ste dobili neispravan, molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku izvršili zamjenu za ispravan uređaj.

Troškove povrata proizvoda snosi Kupac, a proizvod vraća bilo kojom dostavnom službom koja mu je najprihvatljivija.Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Prodavatelj je dužan, bez odgađanja, kupcu dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora elektroničkom poštom. Prodavatelj i Kupac će se izravno i suglasno dogovoriti o svim pitanjima.

Reklamacije kupci mogu javljati putem telefona +(385) 95 500 4499 ili putem maila info@alcatraz.hr. Kupac bi prilikom javljanja trebao znati broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime kako bismo mogli ući u trag narudžbi.

NAČIN PLAĆANJA:

1.Virmansko plaćanje: Na svoju e-mail adresu dobiti ćete predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili putem banke, pošte, Fine ili sl. Po zaprimljenoj uplati, šaljemo vam naručene proizvode dostavom na adresu.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode, odnosno ako ste odabrali osobno preuzimanje na adresi tvrtke ALCATRAZ j.d.o.o. iste ćemo pripremiti za preuzimanje na odabranom mjestu te vam poslati informaciju kada će vam isti biti omogućeni za preuzimanje. Lokacija za osobno preuzimanje:

ALCATRAZ j.d.o.o.
Keseri 21, Ježdovec, 10250 Lučko.
Tel: +(385) 95 500 4499
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: 08:00-20:00

Prilikom osobnog preuzimanja, molimo vas da prvo provjerite je li roba spremna za preuzimanje. Osobno preuzimanje robe na našem prodajnom mjestu je besplatno te se ne naplaćuju troškovi dostave.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke – u pravilu, slijedeći radni dan).

2.Plaćanje pouzećem: Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem nije moguće kod osobnog preuzimanja na našem skladištu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

3.Plaćanje karticama: Jednokratno kreditnom ili debitnom karticom ili do 6 rata bez kamata s karticama Zagrebačke banke. Trenutno nisu podržane kartice – Diners Club i American Express.

GARANCIJA I SERVIS

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko se radi o kvarovima unutar jamstvenih rokova, što ne podrazumijeva kvarove nastale unutar 7 dana od preuzimanja pošiljke ili neispravnosti koje su utvrđene nakon samog preuzimanja pošiljke, kupac treba izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.

Ukoliko je naručeni proizvod neispravan, ne odgovara opisu na stranici ili jednostavno ne ispunjava očekivanja kupca moguće je, u roku tjedan dana od primitka narudžbe, napraviti zamjenu ili povrat proizvoda. Nakon isteka roka od tjedan dana kupca usmjeravamo na ovlašteni servis, u skladu s jamstvenim uvjetima i uputama navedenim u jamstvenom listu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon: +(385) 95 500 4499 ili putem e-maila: info@alcatraz.hr.

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni proizvodom, isti možete zamijeniti ili vratiti u zamjenu za novac unutar 14 dana od primitka. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Ukoliko ustanovite, prilikom prve uporabe, da je uređaj koji ste dobili neispravan, molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku izvršili zamjenu za ispravan uređaj.

Reklamacije kupci mogu javljati putem telefon:a +(385) 95 500 4499 ili putem e-maila: info@alcatraz.hr. Kupac bi prilikom javljanja treba znati broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime kako bismo mogli ući u trag narudžbi.

DOSTAVA

Dostava robe vrši se dostavnom službom Hrvatske Pošte i Overseas u okviru 15 radnih dana., te osobno preuzimanje na centralnom skladištu.

OSTALE NAPOMENE:

Ne odgovaramo za eventualne pogreške nastale u opisu proizvoda. Slike artikala su ilustrativne prirode te ne moraju u potpunosti odgovarati artiklima.

 

 

GENERAL TERMS AND CONDITIOS

Company information:

ALCATRAZ j.d.o.o. for information  society services
Keseri 21, Ježdovec, 10250 Lucko
Commercial Court in Zagreb
OIB: 78499636576 MBS: 080996700
The amount of basic company equity: 10,00 HRK / paid entirely in cash
Director: Siniša Vajić

Bank:
Erste & Steiermarkische bank d.d.
IBAN: HR3224020061100759429
Account: 2402006-1100759429
SWIFT / BIC: ESBCHR22

Contact:
Web: www.alcatraz.hr
E-mail: info@alcatraz.hr
Tel: + (385) 95 500 4499

Price calls and billing unit for calls will be charged at the price of calls to fixed networks telecommunication operator of the customer.
Opening hours of telephone operators is weekdays 8:00 to 20:00. On weekends and holidays customer support is not available.

GENERAL TERMS:

The company ALCATRAZ j.d.o.o. provides online service through its website on the domain alcatraz.hr, on the World Wide Web network – Internet. The service consists of the provision of information services, content management and conducting financial transactions.

Terms of use prescribe the terms and conditions for end users and are refered to the use of the website alcatraz.hr. By using the website End users express their agreement with the General Terms and Conditions and agree to the use of the website alcatraz.hr in accordance with them. The  use of the website is a personal right of the End User, and cannot be in any way transferred to another person or entity, nor is any user authorized to sign other person or entities. The End User is personally responsible for protecting the confidentiality of passwords, where they exist as such. The end user is familiar with the fact that sometimes there is a disruption of services, or they may be events that are beyond the control of ALCATRAZ j.d.o.o. and accepts that the company ALCATRAZ j.d.o.o. is not responsible for any data loss that may occur during the transmission of information on the Internet. The End User agrees and accepts that access to Internet sites can sometimes be interrupted temporarily unavailable or disconnected.

The company ALCATRAZ j.d.o.o. reserves the right at any time to modify or discontinue any business segment, including, without limitation, content, hours of availability, and equipment needed for access or use the site. Furthermore, the company ALCATRAZ j.d.o.o. may stop sending any of the information, or any type of information, can change or revoke any way transfer of data and can change the speed of data transfer, as well as any of their other characteristics.

Using the Website the End User confirms that he is familiar  and agrees with the General Terms and Conditions and use. The company ALCATRAZ j.d.o.o. instructs to the End User the following: If  here mentioned conditions of use and rules does not  agree with you or if you are under 14 years of age, please restrain yourself from using this website.

The company ALCATRAZ j.d.o.o. reserves the right at any time and without notice, if it deems it necessary, cancel or modify any of the herein General Terms and Conditions, and the use and / or Privacy Policy. Therefore, advises end users to periodically re-read the information contained in the General Terms and Conditions of Use and Privacy Statement and data, and to keep being informed about such changes. Continued use of the website after the publication on the internet of new modified General Terms and Conditions, and the use or the Privacy Policy, it is understood that the User accepts the changes.

The End User is responsible for the procurement and maintenance of its computer equipment, including all software and hardware that the End User owns and uses, as well as other equipment needed for accessing and  using these websites and all the cost associated with it . The company ALCATRAZ j.d.o.o. is not responsible for any damage to  the equipment of the End user that may result from use of these websites.

This website is privately owned. All mutual communication and interaction that takes place through these websites must comply with these General Terms and Conditions and use. End users should not trough this website post or transmit any materials that threaten, or in any way violate the rights of others, any material which by its nature is unlawful, threatening, abusive, defamatory, obstruct or endanger the privacy, which is vulgar, obscene, or otherwise objectionable in metered communication, which encourages illegal activities or otherwise violate any regulation, and that, without the express, prior, written consent of ALCATRAZ j.d.o.o, contains advertising or any other offers of products and services . The End User may not use this website to advertise or perform any commercial, religious, political, or non commercial advertising.

All materials contained on alcatraz.hr web site are the exclusive right of the company ALCATRAZ j.d.o.o., or used with the express permission of copyright holders and holders of rights to trademarks and / or design. ANY COPYING, DISTRIBUTION, TRANSMISSION, DISSEMINATION, LINKING, DEEP LINKING, OR OTHERWISE MODIFYING THIS WEBSITE WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF ALCATRAZ j.d.o.o. IS STRICTLY PROHIBITED! Violation of the General Terms and use can lead to the initiation of civil proceedings and / or to criminal prosecution against the perpetrator for infringement of copyright, trademark rights, or the rights of any other form of intellectual property.

The website contains material protected by copyright, trademark, design and other information covered by the other rights of natural or legal persons, including, but not limited to, text, software, photos, videos, graphics, music, sound, and the entire contents websites alcatraz.hr, in accordance with Republic of Croatia regulations. The End User may not modify, publish, transmit, participate in the transfer or sale, create derivative works, or in any way exploit any of the content, in whole or in part. The end user can download, print and store copyrighted material only for their own use. It is not permitted copying, redistribution, retransmission, publication or commercial exploitation of downloaded material without the express written consent of ALCATRAZ j.d.o.o. and the copyright holder.

On this website The End User can not  upload, post or otherwise make available any material that is subject to copyright, trademark, or other intellectual property rights, without the express authorization of the holder of such rights. The company ALCATRAZ j.d.o.o. has no obligation to report to the End User, or to help him determine whether a material is subject to copyright. The end user is solely and exclusively liable for damages that may result from copyright infringement, abuse of trademark and other intellectual property rights, or any problems arising in connection with the publication of such materials. By placing material on any publicly available portion of these webpages, the End User declares that he is the holder of those rights and that the End User is  explicitly giving the company ALCATRAZ j.d.o.o. temporally and spatially unlimited, free, permanent, non-returnable, non-exclusive right and license to use, reproduce, modify, adapt, publish, translate and distribute such material (in part or in full). The End User also gives other End Users the right to access, view, save or reproduce that material for their own use. With that, the End User gives right to the company of ALCATRAZ j.d.o.o. to modify, copy, publish and distribute any material made available by the End User on the website alcatraz.hr.

End User expressly agrees that use of the website alcatraz.hr solely on the responsibility of the End User so the company ALCATRAZ j.d.o.o. does not guarantee (s) for any consequences arising by the USE OF THIS WEBSITE, OR (AND) THE ACCURACY, RELIABILITY OR CONTENT OF ANY INFORMATION, SERVICES OR GOODS PLACED THROUGH THIS WEBSITE.

The responsibility of the End User applies to all damage, or possible injury caused by any error, exception, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, computer virus, interruption in the communication line, theft, destruction or unauthorized access, changes or misuse of records , termination of the contract, inappropriate behavior, negligence, or any other act. End User expressly acknowledges that the company ALCATRAZ j.d.o.o. is not responsible for the offensive, inappropriate or illegal behavior by the End user or third parties and that the risk of damage that can occur as a consequence that rests entirely on the End User. In no event shall the company ALCATRAZ j.d.o.o.  be responsible for any damages that may result from the use of, or the inability to use this website. End User expressly acknowledges that the terms of this section refer to the full text of a webpage.

In addition to the above conditions, the company ALCATRAZ j.d.o.o, will not be liable, regardless of the cause or duration, for any errors, inaccuracies, or other defects, inadequacy or non authentic, the information contained on this website, as well as for any delay or interruption in the transmission of information to the End User, for any claims or losses arising from this. None of the foregoing parties shall be liable for any claims or losses by third parties, including lost profits.

The company ALCATRAZ j.d.o.o. is not responsible for any content that the user, subscriber, or unauthorized user can set on the website. The company ALCATRAZ j.d.o.o. reserves the right to change, adapt, delete or remove any content that is by assessment inappropriate.

End User acknowledges that all discussion ratings, comments, private messages, are public and not private in nature, and therefore employees of ALCATRAZ j.d.o.o. can monitor communications of the End Users without their knowledge or explicit permission.

End User agrees to indemnify, and will not held responsible the company ALCATRAZ j.d.o.o., from all claims for damages and costs, including legal costs, which may arise from the use of the website by the End User.

The company ALCATRAZ j.d.o.o. may terminate the business relationship with any of its End Users at any time. The company ALCATRAZ j.d.o.o. reserves the right to terminate any passwords or accounts of the End User in the event of any conduct by the End User that company ALCATRAZ j.d.o.o., in its discretion, deems unacceptable, and in any case non-compliance with the General Terms and use by the End User.

End User can send his/her inquiries and comments  by written mail or by e-mail, and company ALCATRAZ j.d.o.o. will send a written response by written mail or e-mail within the legal deadline.

Alcatraz.hr is a registered domain by the company ALCATRAZ j.d.o.o.

The company ALCATRAZ j.d.o.o., is a distributor (and not a publisher) of content obtained by third parties and End Users. The company ALCATRAZ j.d.o.o. does not warrant the accuracy, completeness, or usefulness of any content, nor its merchantability or fitness for any particular purpose.

The company ALCATRAZ j.d.o.o. is not responsible for the accuracy or reliability of any opinion, advice or statement which was published on alcatraz.hr website, by anyone who is not an authorized person of ALCATRAZ j.d.o.o. company. Under no circumstances should a company ALCATRAZ j.d.o.o. be liable for any loss or damage resulting from what the End User relied on information obtained through alcatraz.hr website. The entire responsibility to evaluate the accuracy, completeness or usefulness of any information, opinion, attitude, advice or other content available through alcatraz.hr website lies solely on the End User.

Headquarters of ALCATRAZ j.d.o.o. is in Zagreb, Republic of Croatia. The legal disputes that may arise as a result of using this website (unless a special agreement otherwise stated) is under the jurisdiction of the court in Zagreb, and settled in accordance with Republic of Croatia legislation. By using these websites End User agrees that any controversy or claim, arising out of, or who is related to these terms, or in connection with their implementation, is in the jurisdiction of the court in Zagreb.

PRIVACY POLICY:

ALCATRAZ j.d.o.o. undertakes to protect the personal data of customers in a way that it collects only necessary, basic information about customers / users that are necessary for fulfilling our obligations; informing customers about the way we collect information and regularly give customers a choice about how their data, including the decision whether they want or not to have their name removed from lists used for marketing campaigns.

All user information are strictly confidential and are available only to the ALCATRAZ j.d.o.o employees where such information are necessary to perform the job. All employees of  ALCATRAZ j.d.o.o. and its business partners are responsible for respecting the policy.

LANGUAGE:

Language of communication at alcatraz.hr is  Croatian language.

PRICE LIST:

Prices are in kuna (HRK), VAT is not included by the article No.90., No.1. and No.2. LAW ON VAT, and applies to all methods of payment at the time of purchase.

Price of products is determined for each product individually. The process of writing a price on each page for a product is a subject to be controlled on multiple levels, but regardless, the possibility of error is possible because the human factor is involved, and the nature of things is that it  can not be done with automatic entry.

Such situations are exceptional, and for them  ALCATRAZ j.d.o.o. apologizes in advance to its customers and they will be forced to inform the End User on the situation and the wrong price for a particular product and inability to deliver the specific customer order.

SPECIAL SALE:

The company ALCATRAZ j.d.o.o. will periodically, as its decision  put certain products on sale action.

These products will be available on the same terms to all customers or they  will be available to certain customers (exactly specified group). Terms of special offers will be described in detail, in particular the duration of the action sales, the amount of goods available, the amount of discounts etc.

After the action sales expires, the company ALCATRAZ j.d.o.o. will not receive any new orders on terms related to the promotional sales that have expired.

ORDERING:

The process of ordering on the alcatraz.hr online store is described here: HOW TO BUY

Due to the large number of orders that are simultaneously submitted to alcatraz.hr online store it can happen  that information about the availability of the product is not identical with the balance in stock of the supplier. Such a situation is extraordinary and does not last long.

The company ALCATRAZ j.d.o.o. will take all necessary measures and gather all possible resources to meet within a reasonable time delivery of ordered products. In the event that the supplier does not have available  ordered product, it shall notify the customer and offer him the option of buying products from alcatraz.hr webstore that is available for delivery, and that by its characteristics is the closest to the product that can not be delivered at that moment. The company ALCATRAZ j.d.o.o. removes the responsibility for the consequences of the described situation.

Your order is considered confirmed and valid only when the account was created.

RETURNS:

In case you are for any reason unhappy with the product, the same can be replaced or returned in exchange for the money within 14 days of receipt. For the realization of this right, it is necessary to send the undamaged product in its original packaging with all equipment and documentation with which the product was originally supplied.

If the item is damaged in transit, such as visible damage during  shipment, please do not pick up the shipment. Please contact us to check the status of the shipped product  and we can send a new one as soon as possible.

If you find, during the first use of the device supplied, defective, please contact us so that we can,as soon as possible, complete the replacement for the correct device.

If you wish to make a complaint you can do that via phone + (385) 95 500 4499 or via e-mail info@alcatraz.hr.When making a complaint the buyer should need to know his/her order number, account number or his/her user name so we can trace the order.

PAYMENT:

Via account(wire transfer) payment: In your email address you will receive a pro forma invoice with all the information necessary for payment, including the account number to which you should pay the value of the order. Payments can be made using internet banking or through banks, post offices, etc. Upon receiving the payment, we will send you ordered products to your address.

Upon receiving the payment, we will send you ordered products, or if you have selected to personally collect your products at the company ALCATRAZ j.d.o.o. the same will be prepared for receiving to the selected site and we will send you information when will it be available for collecting. Location for personal collecting:

ALCATRAZ j.d.o.o.
Keseri 21, Ježdovec, 10250 Lucko.
Tel: + (385) 95 500 4499
Opening hours: Monday – Friday: 08:00-20:00

During personal collection, please first check whether goods are ready to receive. Personal receipt of goods at our company location is free and we do not charge the delivery costs.

NOTE: For wire transfer payments, the products are delivered only after payment has been booked (according to bank statements – generally the following business day).

WARRANTY AND SERVICE

If your device needs to be serviced, please check the documentation of authorized service provider that came with the device and follow the instructions of the authorized service.

In case of faults within the warranty periods, which does not involve defects arising within 7 days of the delivery or defects that have been identified after the exact moment of delivery, the buyer should contact the authorized service in accordance with the instructions on the warranty.

If the ordered product is defective, does not match the description on the website or simply does not meet the expectations of the customer it is possible, within a week of receipt of the order, the replacement or recall. After the expiration of one week we direct the customer on the customer’s authorized service, in accordance with the warranty conditions and instructions specified in the warranty.

If you have any questions or need any clarification, please contact us by phone: + (385) 95 500 4499 or by email: info@alcatraz.hr.

In case you are for any reason unhappy with the product, the same can be replaced or returned in exchange for money within 14 days of receipt. For the realization of this right, it is necessary to send the undamaged product in its original packaging with all equipment and documentation with which the product was originally supplied.

If the item is damaged in transit, such as visible damage during shipment, in this case, please do not collect the product. Please contact us as soon as possible in order to check the status of the product and if needed we can send a new one.

If you find, during the first use of the device supplied, defective, please contact us so that we can as soon as possible complete the replacement for the correct device.

Buyers can express their complaints via telephone: + (385) 95 500 4499 or by email: info@alcatraz.hr. When making a complaint the buyer should need to know his/her order number, account number or his/her user name so we can trace the order.

DELIVERY

Delivery of goods is done by Croatian Post and Overseas  courier service within 15 working days. And personally on the company address mentioned above.

OTHER NOTES:

We are not responsible for any errors made in product descriptions. Pictures of products are illustrative and do not have to exactly match the product.